Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików prywatności na Twoim komputerze.

CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI PRZEWOZOWE

1. Bilety miejskie (obowiązujące w granicach administracyjnych miasta Opola)
2. Bilety pozamiejskie (obowiązujące na liniach autobusowych wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola)

Ceny podane w złotówkach.

1. BILETY MIEJSKIE (obowiązujące od 01.01.2023 r.)TARYFA NORMALNATARYFA ULGOWA
Bilet jednorazowy miejski, jednokrotnego kasowania uprawnia jedną osobę do przejazdu jednym środkiem miejskiego transportu zbiorowego do przystanku, który obowiązuje jako ostatni na trasie dla danego kursu, na liniach dziennych. Bilet uprawnia także do dowolnej liczby przejazdów jednej osoby na liniach dziennych do 45 minut od momentu skasowania biletu. Do tego czasu wlicza się także czas oczekiwania na przesiadkę.4,202,10
Bilet jednorazowy nocny miejski, uprawnia jedną osobę do przejazdu jednym środkiem miejskiego transportu zbiorowego do przystanku, który obowiązuje jako ostatni na trasie dla danego kursu, na liniach nocnych. Bilet uprawnia także do dowolnej liczby przejazdów jednej osoby na liniach nocnych do 45 minut od momentu skasowania biletu. Do tego czasu wlicza się także czas oczekiwania na przesiadkę.5,202,60
Bilet dobowy miejski, uprawnia jedną osobę do przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego na wszystkich liniach, w tym nocnych, nie dłużej niż przez 24 godziny, licząc od momentu jego skasowania. Daje prawo do dowolnej liczby przesiadek pomiędzy środkami miejskiego transportu zbiorowego.13,006,50
Bilet grupowy jednorazowy miejski, uprawnia grupę maksymalnie 15 osób do przejazdu jednym środkiem miejskiego transportu zbiorowego (na liniach dziennych), w którym został skasowany, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku, który obowiązuje jako ostatni na trasie dla danego kursu. Bilet uprawnia także do przesiadki pomiędzy środkami miejskiego transportu zbiorowego, łącznie nie dłużej niż 45 minut liczonych od momentu skasowania biletu. Do tego czasu wlicza się także czas oczekiwania na przesiadkę.54,0027,00

Bilet weekendowy miejski, uprawnia jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w jeden weekend, licząc od godziny 19.00 w piątek do godziny 23.00
w niedzielę, na wszystkich liniach, w tym nocnych.

22,2010,10
Bilet 10-dniowy na okaziciela miejski, uprawnia posiadacza do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego przez 10 kolejnych dni, na wszystkich liniach, w tym nocnych.61,0030,50
Bilet 30-dniowy na okaziciela miejski, uprawnia posiadacza do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego przez 30 kolejnych dni na wszystkich liniach, w tym nocnych. Bilet normalny uprawnia również do przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego z jedną dodatkową osobą do 18 roku życia (posiadającą dokument potwierdzający wiek) w soboty
i niedziele na wszystkich liniach, w tym nocnych.
190,0095,00

Bilet 30-dniowy imienny miejski, uprawnia jedną, wskazaną z imienia i nazwiska osobę do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach, w tym nocnych. Bilet normalny uprawnia również do przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego z jedną dodatkową osobą do 18 roku życia (posiadającą dokument potwierdzający wiek) w soboty i niedziele na wszystkich liniach,
w tym nocnych

121,0060,50
Bilet 30-dniowy imienny miejski trasowany na jedną lub dwie linie, uprawnia jedną, wskazaną z imienia i nazwiska osobę do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego przez kolejnych 30 dni na wybranych jednej lub dwóch liniach dziennych.96,0048,00
Bilet 90-dniowy imienny miejski, uprawnia jedną, wskazaną
z imienia i nazwiska osobę do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego przez kolejnych 90 dni na wszystkich liniach, w tym nocnych. Bilet normalny uprawnia również do przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego z jedną dodatkową osobą do 18 roku życia (posiadającą dokument potwierdzający wiek) w soboty i niedziele na wszystkich liniach,
w tym nocnych. 
350,00175,00

Bilet 150-dniowy semestralny imienny miejski, uprawnia jedną, wskazaną z imienia i nazwiska osobę – ucznia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej nie dłużej niż do ukończenia 24 lat, studenta (studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia oraz uczestnika studiów doktoranckich, nie dłużej niż do ukończenia 35 roku życia – do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego przez kolejnych 150 dni na wybranych jednej lub dwóch liniach dziennych.

 224,00

Bilet wakacyjny szkolny imienny miejski, uprawnia jedną, wskazaną z imienia i nazwiska osobę – ucznia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej nie dłużej niż do ukończenia 24 lat do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku na wszystkich liniach dziennych.

 82,00

 

2. BILETY POZAMIEJSKIE (obowiązujące od 01.01.2023 r.)TARYFA NORMALNATARYFA ULGOWA
Bilet jednorazowy pozamiejski jednokrotnego kasowania, uprawnia jedną osobę do przejazdu jednym środkiem miejskiego transportu zbiorowego, w którym został skasowany bilet, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku, który obowiązuje jako ostatni na trasie dla danego kursu, na liniach dziennych albo do dowolnej liczby przejazdów jednej osoby na liniach dziennych, łącznie nie dłużej niż 60 minut liczonych od momentu skasowania biletu. Do tego czasu wlicza się także czas oczekiwania na przesiadkę. 5,40 2,70
Bilet jednorazowy wewnątrzstrefowy, uprawnia jedną osobę do przejazdu jednym środkiem miejskiego transportu zbiorowego, w którym został skasowany bilet, wyłącznie w granicach strefy pozamiejskiej. 3,201,60
Bilet dobowy pozamiejski, uprawnia jedną osobę do przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego jednej osoby na wszystkich liniach, w tym nocnych, nie dłużej niż przez 24 godziny, licząc od momentu jego skasowania. Daje prawo do dowolnej liczby przesiadek pomiędzy środkami miejskiego transportu zbiorowego. 19,009,50
Bilet 30-dniowy imienny pozamiejski trasowany na jedną linię, uprawnia jedną, wskazaną z imienia i nazwiska osobę do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego przez kolejnych 30 dni na wybranej linii. 143,00 71,50
Bilet 30-dniowy imienny pozamiejski, uprawnia jedną, wskazaną z imienia i nazwiska osobę do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach, w tym nocnych. Bilet normalny uprawnia również do przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego z jedną dodatkową osobą do 18 roku życia (posiadającą dokument potwierdzający wiek) w soboty i niedziele na liniach dziennych. 160,00 80,00
Bilet 30-dniowy imienny wewnątrzstrefowy, uprawnia jedną, wskazaną z imienia i nazwiska osobę do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach, wyłącznie w granicach strefy pozamiejskiej. 89,00 44,50
Bilet 90-dniowy imienny pozamiejski, uprawnia jedną, wskazaną
z imienia i nazwiska osobę do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego przez kolejnych 90 dni na wszystkich liniach, w tym nocnych. Bilet normalny uprawnia również do przejazdu z jedną dodatkową osobą do 18 roku życia (posiadającą dokument potwierdzający wiek) w soboty i niedziele na wszystkich liniach, w tym nocnych.
462,00 231,00
Bilet wakacyjny szkolny imienny pozamiejski uprawnia jedną, wskazaną z imienia i nazwiska osobę – ucznia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej nie dłużej niż do ukończenia 24 lat, do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku na wszystkich liniach dziennych.  122,00
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 851
Podmiot udostępniający: BIP MZK Opole
Nazwa dokumentu: cennik przewozu
Skrócony opis: Cennik przewozu osób
Osoba, która wytworzyła informację: Ewelina Laxy
Osoba, która udostępnia informację: Ewelina Laxy
Data wytworzenia informacji: 15.02.2023 09:25:59
Data udostępnienia informacji: 15.02.2023 09:53:49
Data ostatniej aktualizacji: 15.02.2023 09:53:17
Rejestr zmian